Sagar Loksabha Constituency, Madhya Pradesh

sagar Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Yadav,shri Laxmi Narayan
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
10, Gaughat, Parkota,
Delhi Address
4, Windsor Place, New Delhi-110001

Legislative Assemblies

  1. Bina (SC)
  2. Khurai
  3. Sironj
  4. Kurwai (SC)
  5. Shamshabad
  6. Naryoli (SC)
  7. Surkhi
  8. Sagar