Patna Sahib Loksabha Constituency, Bihar

patna sahib Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
RAVI SHANKAR PRASAD
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Digha
  2. Bankipur
  3. Patna Sahib
  4. Kumhrar
  5. Fatuha
  6. Bakhtiarpur