Jodhpur Loksabha Constituency, Rajasthan

jodhpur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Gajendra Singh Shekhawat
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Pokaran
  2. Phalodi
  3. Lohawat
  4. Shergarh
  5. Luni
  6. Soorsagar
  7. Sardarpura
  8. Jodhpur