Jamnagar Loksabha Constituency, Gujarat

jamnagar Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Kalavad (SC)
  2. Jamnagar
  3. Dwarka
  4. Jamnagar North
  5. Jamnagar South
  6. Khambhalia
  7. Jamjodhpur