Jabalpur Loksabha Constituency, Madhya Pradesh

jabalpur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Singh,shri Rakesh
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
578, South Civil Lines,
Delhi Address
2, K. Kamraj Lane, New Delhi - 110 011

Legislative Assemblies

  1. Patan
  2. Panagar
  3. Sihora (ST)
  4. Bargi
  5. Jabalpur Cantt.
  6. Jabalpur Uttar
  7. Jabalpur Purba(SC)
  8. Jabalpur Paschim