Indore Loksabha Constituency, Madhya Pradesh

indore Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Sumitra Mahajan (tai),
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
68, Manishpuri, Saket Nagar,
Delhi Address
(i) 20, Akbar Road, New Delhi - 110 001

Legislative Assemblies

  1. Depalpur
  2. Sanwer (SC)
  3. Indore-1
  4. Rau