Chandni Chowk Loksabha Constituency, Delhi

chandni chowk Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
HARSH VARDHAN
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Adarsh Nagar
  2. Shalimar Bagh
  3. Model Town
  4. Wazirpur
  5. Tri Nagar
  6. Shakur Basti
  7. Chandni Chowk
  8. Sadar Bazar
  9. Ballimaran
  10. Matia Mahal