Bijapur Loksabha Constituency, Karnataka

bijapur Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Jigajinagi,shri Ramesh Chandappa
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
Vinoda Farm,Arkeri Road, (Near Bhutanal Tank),
Delhi Address
3, Canning Lane, New Delhi - 110 001

Legislative Assemblies

  1. Nagthan (SC)
  2. Indi
  3. Sindgi
  4. Babaleshwar
  5. Devar Hippargi
  6. Bijapur City
  7. Basavana Bagevadi
  8. Muddebihal