Sirivara Panchayat, Tumkur Block, Tumkur District, Karnataka

tumkur District Soil Conservation Officer

Name
Ramachandraiah T

tumkur District Labour Officer

Name
CHANDRASHEKAR HAILY

Villages

  1. Bommanahalli
  2. Govindarajapura
  3. Pattegowdanahalli
  4. Purada Katte
  5. Puradakatte Kaval
  6. Ragimuddanahalli
  7. Rayapura
  8. Sirivara