Nelahal Panchayat, Tumkur Block, Tumkur District, Karnataka

tumkur District Soil Conservation Officer

Name
Ramachandraiah T

tumkur District Labour Officer

Name
CHANDRASHEKAR HAILY

Villages

 1. Bujanahalli
 2. Chikkaseebi
 3. Devarahalli
 4. Giriyanahalli
 5. Gowdanahatti
 6. Kempadalahalli
 7. Kodithimmanahalli
 8. Kolalakunte
 9. Nandihalli
 10. Nelahal
 11. Somasaraga
 12. Thippedasarahalli
 13. Yaladadlu