Holakallu Panchayat, Tumkur Block, Tumkur District, Karnataka

tumkur District Soil Conservation Officer

Name
Ramachandraiah T

tumkur District Labour Officer

Name
CHANDRASHEKAR HAILY

Villages

  1. A.k.kaval
  2. Banavara
  3. Cholenahalli
  4. Holakallu
  5. Hullenahalli
  6. Naruganahalli
  7. Pandithanahalli Hand Post
  8. Vaddarahalli