Bijapur Block, Bijapur District, Karnataka

bijapur District Soil Conservation Officer

Name
Diddimani S.B.

Panchayats

 1. Toravi
 2. Tikota
 3. Tidagundi
 4. Takkalaki
 5. Tajapur H
 6. Siddapur K
 7. Shivanagi
 8. Sarawad
 9. Nidoni
 10. Nagathan
 11. Mamadapur
 12. Makhanapur
 13. Madabhavi
 14. Lohagaon
 15. Kumathe
 16. Kotyal
 17. Karjol
 18. Kannur
 19. Kanamadi
 20. Kambagi
 21. Kakhandaki
 22. Jambagi
 23. Jalageri
 24. Jainapur
 25. Hosur
 26. Honnutagi
 27. Honawad
 28. Honaganahalli
 29. Hittinahalli
 30. Hegadihal
 31. Halagani
 32. Hadagali
 33. Gunaki
 34. Gunadal
 35. Ghonasagi
 36. Devaragennur
 37. Bolachikkalaki
 38. Bijjaragi
 39. Baratagi
 40. Babanagar
 41. Babaleshwar
 42. Arakeri
 43. Arajunagi
 44. Aliyabad
 45. Ainapur
 46. Aheri

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?