Aurad Block, Bidar District, Karnataka

bidar District Soil Conservation Officer

Name
V enkat aramareddy J.Patil

bidar District Labour Officer

Name
SRIHARI RAGHUNATHRAO

Panchayats

 1. Wadgaon (d)
 2. Torna
 3. Thana Kushnoor
 4. Sundal
 5. Sonala
 6. Shembelli
 7. Santhpur
 8. Nagmarpalli
 9. Murki
 10. Mudhole (b)
 11. Madnur
 12. Ladha
 13. Koutha (b)
 14. Korekal
 15. Khed
 16. Kamalnagar
 17. Jojana
 18. Jambgi
 19. Holesamudra
 20. Hokrana
 21. Hedgapur
 22. Eklara
 23. Ekamba
 24. Dongaon (m)
 25. Diggi
 26. Dhupatmahagaon
 27. Dapka (ch)
 28. Chintaki
 29. Chimmegaon
 30. Chikli (u)
 31. Chikli (j)
 32. Chandori
 33. Bonthi
 34. Bhandarkumta
 35. Belkuni (ch)
 36. Belkuni (bh)
 37. Balat (b)
 38. Badalgaon

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?