Sirsi Assembly Constituency, Uttara Kannada, Karnataka

sirsi Assembly Constituency - #80

Elected MLA Name
KAGERI VISHWESHWAR HEGDE
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-05-15

uttara kannada District Soil Conservation Officer

Name
Hegde J.K.

uttara kannada Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Hegde,shri Anantkumar
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
No. 17, KHB Colony, Sirsi,
Delhi Address
13, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001