Kumta Assembly Constituency, Uttara Kannada, Karnataka

uttara kannada District Soil Conservation Officer

Name
Hegde J.K.

kumta Assembly Constituency - #78

Elected MLA Name
DINAKAR KESHAV SHETTY
Party
Bharatiya Janata Party
ELection Date
2018-05-15

uttara kannada Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Hegde,shri Anantkumar
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
No. 17, KHB Colony, Sirsi,
Delhi Address
13, Ferozeshah Road, New Delhi - 110 001