sahibganj district, jharkhand

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. RAJMAHAL
  2. BORIO (ST)
  3. BARHAIT (ST)
  4. PAKAUR

  Towns

  Nagar Parishad

  1. Sahibganj (nagar Parishad)
  2. Rajmahal

  Blocks

  1. Barhait
  2. Barharwa
  3. Borio
  4. Mandro
  5. Pathna
  6. Rajmahal
  7. Sahibganj
  8. Taljhari
  9. Udhua