Dandai Block, Garhwa District, Jharkhand

Panchayats

  1. Dandai
  2. Jarahi
  3. Jhotar
  4. Karake
  5. Lawahi Kala
  6. Pachaur (telan)
  7. Raro
  8. Sonehara
  9. Tasrar