Chatra Block, Chatra District, Jharkhand

Panchayats

 1. Ara
 2. Baraine
 3. Brahmana
 4. Damdoiya
 5. Dariyatu
 6. Dewariya
 7. Dhara
 8. Gandhariya
 9. Godai
 10. Jangi
 11. Lem
 12. Mokthma
 13. Paradih
 14. Sikid
 15. Sima
 16. Tikkar