Bhawanathpur Assembly Constituency, Garhwa , Jharkhand

bhawanathpur Assembly Constituency - #81

Elected MLA Name
Bhanu Pratap Shahi
Party
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-12-23

palamau Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
VISHNU DAYAL RAM
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address