sonipat district, haryana

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  sonipat Deputy Commissioner

  Name
  K.Makrand Pandurang

  Legislative Assemblies

  1. Baroda
  2. Gohana
  3. Ganaur
  4. Rai
  5. Sonipat
  6. Kharkhauda (SC)

  Towns

  Municipal Council

  1. Sonipat

  Municipal Council Out Growth

  1. Sonipat

  Municipal Committee

  1. Gohana
  2. Ganaur
  3. Kharkhoda

  Blocks

  1. Ganaur
  2. Gohana
  3. Kathura
  4. Kharkhoda
  5. Mundlana
  6. Murthal
  7. Rai
  8. Sonipat