rohtak district, haryana

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  rohtak Deputy Commissioner

  Name
  Yash Garg

  Legislative Assemblies

  1. Garhi Sampla-Kilo
  2. Meham
  3. Kalanaur (SC)
  4. Rohtak

  Towns

  Municipal Council

  1. Rohtak

  Municipal Committee

  1. Maham
  2. Kalanaur
  3. Sampla

  Blocks

  1. Kalanaur
  2. Lakhan Majra
  3. Maham
  4. Rohtak
  5. Sampla