Kaprada Block, Valsad District, Gujarat

Panchayats

 1. Ambajungle
 2. Ambheti
 3. Amdha
 4. Arnai
 5. Aslona
 6. Astol
 7. Babarkhadak
 8. Balchondi
 9. Barpuda
 10. Bhandarkutchh
 11. Bhavadajagiri
 12. Burvad
 13. Chandvengan
 14. Chavshala
 15. Chepa
 16. Dabkhal
 17. Dhamni
 18. Dhodhalkuva
 19. Divsi
 20. Eklera
 21. Ghotan
 22. Girnara
 23. Hunda
 24. Jirval
 25. Jogvel
 26. Kajli
 27. Kakadkopar
 28. Kaprada
 29. Karjun
 30. Khadakval
 31. Kharedi
 32. Khutli
 33. Kothar
 34. Malghar
 35. Malungi
 36. Mandva
 37. Matuniya
 38. Meghval
 39. Mendha
 40. Motapondha
 41. Motikorval
 42. Motipalsan
 43. Motivahiyal
 44. Nalimadhni
 45. Nanapondha
 46. Nandgam
 47. Nanipalsan
 48. Narvad
 49. Narwad
 50. Nilosi
 51. Ozar
 52. Ozarda
 53. Panas
 54. Pendhardevi
 55. Pipalset
 56. Rohiyal Talat
 57. Rohiyaljungle
 58. Shahuda
 59. Sildha
 60. Sukhala
 61. Suliya
 62. Terichikhli
 63. Tiskarijungle
 64. Tukvada
 65. Vadi
 66. Vadkhambha
 67. Vadoli
 68. Vajvad
 69. Varna
 70. Varolitalat
 71. Varvath
 72. Vavar
 73. Veribhavada
 74. Viraxetra

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?