Okhamandal Block, Devbhumi Dwarka District, Gujarat

Panchayats

 1. Aniyari
 2. Baradia
 3. Batisa
 4. Bhimarana
 5. Charakala
 6. Dhinki
 7. Dhrasanvel
 8. Gadhechi
 9. Gorinja
 10. Goriyari
 11. Hamusar
 12. Juni Dhrewad
 13. Kalyanpur
 14. Khatumba
 15. Korada
 16. Kuranga
 17. Lowarali
 18. Makanpur
 19. Meripar
 20. Mevasa
 21. Mojap
 22. Mota Bhavada
 23. Mulvasar
 24. Mulwel
 25. Nageswar
 26. Nana Bhavada
 27. Navi Dherewad
 28. Okhamadhi
 29. Padali
 30. Poshitra
 31. Rajapara
 32. Rangasar
 33. Shamlasar
 34. Shivrajpur
 35. Tobar
 36. Tupani
 37. Vachhu
 38. Varvala
 39. Vasai

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?