Subir Block, Dangs District, Gujarat

Panchayats

 1. Chichvihir
 2. Dahar
 3. Garkhadi
 4. Gavdhad
 5. Hanvatpada
 6. Kadmal
 7. Kaksahala
 8. Kesbhand
 9. Khabhala
 10. Kirli
 11. Lavchali
 12. Mahal
 13. Malga
 14. Nakatiyahavant
 15. Pipaldahad
 16. Pipalidevi
 17. Sepuamba
 18. Singana
 19. Subir