Vagra Block, Bharuch District, Gujarat

Panchayats

 1. Akhod
 2. Akota
 3. Aladar
 4. Aladra
 5. Aliyabet
 6. Ambhel
 7. Ambheta
 8. Argama
 9. Atali
 10. Badalpura
 11. Bhensli
 12. Bhersam
 13. Chanchvel
 14. Dahej
 15. Galenda
 16. Gandhar
 17. Goladar
 18. Jageshwar
 19. Janiyadra
 20. Jolva
 21. Kadodra
 22. Kaladra
 23. Kalam
 24. Keswan
 25. Khojbal
 26. Koliyad
 27. Kothiya
 28. Lakhigam
 29. Limadi
 30. Luwara
 31. Mosam
 32. Muler
 33. Nadida
 34. Nandarkha
 35. Narnavi
 36. Ochhan
 37. Ora
 38. Padariya
 39. Pahaj
 40. Pakhajan
 41. Paldi
 42. Paniyadra
 43. Pipaliya
 44. Pisad
 45. Rahad
 46. Rahiyad
 47. Sadathla
 48. Saikha
 49. Samabheti
 50. Saran
 51. Sayan
 52. Sutrel
 53. Suva
 54. Trankal
 55. Vachhanad
 56. Vadadla
 57. Vagra
 58. Vahiyal
 59. Vasti Khandali
 60. Vav
 61. Vengni
 62. Vichhiad
 63. Vilayat
 64. Vora Samni

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?