Vaghodia Assembly Constituency, Vadodara, Gujarat

vaghodia Assembly Constituency - #136

Elected MLA Name
Shrivastav Madhubhai Babubhai
Party
BJP
Election Date
2017-12-18

vadodara Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
RANJANBEN BHATT
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address