Kutiyana Assembly Constituency, Porbandar , Gujarat

kutiyana Assembly Constituency - #84

Elected MLA Name
Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai
Party
NCP
Election Date
2017-12-18

porbandar Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
RAMESHBHAI LAVJIBHAI DHADUK
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address