Gandhidham Assembly Constituency, Kachchh, Gujarat

gandhidham Assembly Constituency - #5

Elected MLA Name
Maheshwari Malti Kishor
Party
BJP
Election Date
2017-12-18

kachchh Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
CHAVDA VINOD LAKHAMSHI
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address