Dasada Assembly Constituency, Surendranagar, Gujarat

dasada Assembly Constituency - #60

Elected MLA Name
Solanki Naushadji Bhalajibhai
Party
INC
Election Date
2017-12-18

surendranagar Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Dr. MUNJAPARA MAHENDRABHAI
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address