koriya district, chhattisgarh

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  koriya District Transport Officer

  Name
  Shri Arvind Bhagat

  Legislative Assemblies

   Towns

   Municipal Corporation

   1. Chirmiri
   2. Chirmiri (part)
   3. Chirmiri (part)

   Municipality

   1. Shivpur Charcha
   2. Baikunthpur
   3. Manendragarh

   Nagar Parishad

   1. Khongapani
   2. Jhagrakhand
   3. Nai-ledri

   Blocks

   1. Baikunthpur
   2. Bharatpur
   3. Khadgawana
   4. Manendragarh
   5. Sonhat