Durgukondal Block, KANKER District, Chhattisgarh

kanker District Transport Officer

Name
Shri Rishabh Naidu

Panchayats

 1. Amakada
 2. Bangachar
 3. Barheli
 4. Bhandardihi
 5. Bhirawahi
 6. Chihro
 7. Chikhali
 8. Chouargaon
 9. Damkasa
 10. Durgukondal
 11. Gondpal
 12. Gudum
 13. Hanpatri
 14. Himmatwahi
 15. Hotkondal
 16. Jhitakatola
 17. Jodekurse
 18. Kalangpuri
 19. Karaki
 20. Karkapal
 21. Karramad
 22. Khutgaon
 23. Kodapakha
 24. Kodekurse
 25. Konde
 26. Kondruj
 27. Lohattar
 28. Mado
 29. Mangahur
 30. Otekasa
 31. Pachangi
 32. Parbheli
 33. Parrekodo
 34. Paurkheda
 35. Pedawari
 36. Rawarwahi
 37. Sadhumichagaon
 38. Saradhughamare
 39. Seoni
 40. Sihari
 41. Sukhai
 42. Sunragdah
 43. Taraidhotiya
 44. Tarhul

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?