Pandaul Block, Madhubani District, Bihar

madhubani District Agriculture Officer

Name
Sri Sudhir Kumar
Email Address

madhubani Assistant Director, Horticulture

Name
Sri Ajit Kumar Yadav

Panchayats

 1. Bathane
 2. Belahi
 3. Bhagwati Pur
 4. Bhaur
 5. Bhawanipur
 6. Biraul
 7. Daiwat Madho Pur (e)
 8. Daiwat Madhopur (w)
 9. Meghaul
 10. Mokrampur
 11. Narpat Nagar
 12. Pacharhi
 13. Pandaul (east)
 14. Pandaul (middle)
 15. Pandaul (west)
 16. Sagarpur
 17. Sakri East
 18. Sakri West
 19. Salempur
 20. Sankorth
 21. Sarisaw Pahi (w)
 22. Sarisaw Pani (e)
 23. Sripur Hati (m)
 24. Sripur Hati (n)
 25. Sripur Hati (s)
 26. Udaypur Bithuar