Ladania Block, Madhubani District, Bihar

madhubani District Agriculture Officer

Name
Sri Sudhir Kumar
Email Address

madhubani Assistant Director, Horticulture

Name
Sri Ajit Kumar Yadav

Panchayats

 1. Belahi
 2. Dalokhar
 3. Ekhari
 4. Gajhara
 5. Gidhwas
 6. Khajedih
 7. Khajedih *
 8. Kumarkhat East
 9. Kumarkhat West
 10. Lachhminia
 11. Mahtha
 12. Paduma
 13. Pathrahi
 14. Piprahi
 15. Sidhapkala
 16. Sidhpa