Khagaria Block, Khagaria District, Bihar

khagaria District Agriculture Officer

Name
Sri Dinkar Prasad Singh
Email Address

khagaria Assistant Director, Horticulture

Name
 
Email Address

Panchayats

 1. Bachouta
 2. Barai
 3. Bela Simri
 4. Bhadas
 5. Bhadas Dakshin
 6. Dhusmuri Bishan Pur
 7. Gaura Shakti
 8. Jahgira
 9. Jalkoura
 10. Kasim Pur
 11. Kothia
 12. Labh Gaun
 13. Marar North
 14. Marar South
 15. Mathura Pur
 16. Olapur Gahgore
 17. Racko
 18. Rahim Pur South
 19. Rahimpur Madhya
 20. Rahimpur Uttar
 21. Rani Sakarpura
 22. Rasok
 23. Sanhouli
 24. Sansar Pur
 25. Tetrabad Chandpura
 26. Uttar Marar

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?