Chand Block, Kaimur (bhabua) District, Bihar

kaimur (bhabua) District Agriculture Officer

Name
Sri Lalita Prasad
Email Address

kaimur (bhabua) District Soil Conservation Officer

Name
Sri Avinash Chandra

kaimur (bhabua) Assistant Director, Horticulture

Name
Sri Varun Kumar

Panchayats

 1. Bharari Kala
 2. Biuri
 3. Chand
 4. Chauri
 5. Dulahi
 6. Goin
 7. Kuddi
 8. Lohdan
 9. Parhi
 10. Shiopur
 11. Shiwrampur
 12. Sirhira
 13. Soukhara