Manjha Block, Gopalganj District, Bihar

gopalganj District Agriculture Officer

Name
Sri Suresh Prasad
Email Address

gopalganj Assistant Director, Horticulture

Name
Md. Abdul Wazid

Panchayats

 1. Adma Pur
 2. Bangra
 3. Bathuan
 4. Bhaisa Hin
 5. Chhawalia Takki
 6. Dewa Pur Shekh Pur Dil
 7. Gousiya
 8. Jagnnatha
 9. Karan Pura
 10. Koiri
 11. Madhu Sarayan
 12. Mangha Purabi
 13. Manjha Purabi
 14. Nimuiyan
 15. Paithan Patty
 16. Pratap Pur
 17. Puraira
 18. Safa Pur
 19. Shekh Parsa
 20. Sipah Khash