Neem Chak Bathani Block, Gaya District, Bihar

gaya District Agriculture Officer

Name
Sri Ashok Kumar Sinha
Email Address

gaya District Soil Conservation Officer

Name
Sri Vijay Prakash
Email Address

gaya Assistant Director, Horticulture

Name
Sri Om Prakash Mishra 
Email Address

Panchayats

 1. Bathani
 2. Khukhdi
 3. Khukhri
 4. Mai
 5. Maniyara
 6. Naili
 7. Nailli
 8. Sahora
 9. Saren
 10. Singhaul
 11. Telari