Jami(33) Block, Vizianagaram District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Alamanda(25)
 2. Annamrajupeta(24)
 3. Attada(11)
 4. Bheemasingi(12)
 5. Chintada(01)
 6. Godukummu(20)
 7. Jaddetivalasa(19)
 8. Jagaram(03)
 9. Jami(13)
 10. Jannivalasa(07)
 11. Kalagada(17)
 12. Kumaram(23)
 13. Lakshmipuram(15)
 14. Lotlapalli(21)
 15. Mokhasa Kothavalasa(22)
 16. Pavada(02)
 17. Ramabhadrapuram(16)
 18. Ramayyapalem(14)
 19. Sasanapalli(09)
 20. Sirikipalem(18)
 21. Thanavaram(04)
 22. Thandrangi(06)
 23. V R Palem(10)
 24. Venne(08)
 25. Vizinigiri(05)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?