Narasannapeta(22) Block, Srikakulam District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Badam(08)
 2. Balaseema(17)
 3. Borigivalasa(32)
 4. Chennapuram(10)
 5. Chikkalavalasa(04)
 6. China Bongivalasa(34)
 7. Chodavaram(01)
 8. Devadhi(25)
 9. Gopalapenta(31)
 10. Gottipalli(18)
 11. Jammu(06)
 12. Kambakaya(05)
 13. Kameswari Peta(13)
 14. Karagam(07)
 15. Killam(28)
 16. Kobagam(11)
 17. Komarthi(26)
 18. Kotha Polavalasa(14)
 19. Lukalam(12)
 20. Madapam(24)
 21. Makivalasa(29)
 22. Mushidigattu(15)
 23. Nadagam(09)
 24. Narasanna Peta(21)
 25. Paraselli(02)
 26. Pothayyavalasa(44)
 27. Ravula Valasa(27)
 28. Satyavaram(20)
 29. Sundara Puram(03)
 30. Tamarapalli(19)
 31. Telagavalasa(30)
 32. Uralm(16)
 33. V N Puram(22)
 34. Yarabadu(23)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?