Phirangipuram(24) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Ammenabad(09)
 2. Bethapaudi(05)
 3. Erraguntlapadu(04)
 4. Gollapalem(12)
 5. Gundalapadu(16)
 6. House Ganesh(10)
 7. Kandrika(07)
 8. Merikapudi(14)
 9. Munagapadu(15)
 10. Nudurupadu(13)
 11. Phirangipuram(08)
 12. Ponugupadu(17)
 13. Repudi(11)
 14. Sirangipalem(02)
 15. Takkellapadu(01)
 16. Tyllur(03)
 17. Vemavaram(06)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?