Kollipara(29) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Annavaram(13)
 2. Annavarapu Lanka(15)
 3. Athalurivari Palem(02)
 4. Athota(06)
 5. Bommuvani Palem(12)
 6. Chakrayapalem(19)
 7. Chemudupadu(20)
 8. Chivaluru(08)
 9. Danthaluru(04)
 10. Davaluripalem(18)
 11. Davaluru(17)
 12. Hanuman Palem(14)
 13. Kollipara(11)
 14. Kunchavaram(05)
 15. Munnangi(03)
 16. Pidaparru(09)
 17. Pidaprthipalem(10)
 18. Siripuram(07)
 19. Thumuluru(16)
 20. Vallabhapuram(01)