Kakumanu(47) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Appapuram(15)
 2. Bk Palem(09)
 3. Bodipalem(17)
 4. Chinalingayapalem(02)
 5. Garikapadu(07)
 6. Garlapadu(13)
 7. K B Palem(05)
 8. Kakumanu (10)
 9. Kollimerla(04)
 10. Kommuru(11)
 11. Kondapaturu(14)
 12. Kotivanipalem(19)
 13. Lingamguntapalem(03)
 14. Pandrapadu(06)
 15. Peddivaripalem(12)
 16. Returu(16)
 17. Telagayapalem(08)
 18. Valluru(01)