Guntur Rural(26) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Challavaripalem(17)
 2. Chinapalakaluru(01)
 3. Dasupalem(03)
 4. Gorlavaripalem(06)
 5. Jonnalagadda(08)
 6. Lalpuram(16)
 7. Mallavaram(02)
 8. Obulunaidupalem(20)
 9. Thokavaripalem(05)
 10. Thurakapalem(14)
 11. Vengalayapalem(18)