Bollapalli(21) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Ayyannapalem(01)
 2. Bandlamotu(16)
 3. Bollapalli(15)
 4. Domalagundam(11)
 5. Gandiganumala(10)
 6. Garikapadu(02)
 7. Gummanampadu(08)
 8. Gutlapalli(13)
 9. Jayanthiramapuram(07)
 10. Kanumalacheruvu(23)
 11. Marripalem(04)
 12. Mellavagu(05)
 13. Mugachintalapalem(18)
 14. Naidupalem(21)
 15. Palukuru(14)
 16. Pamidipadu(03)
 17. Perurupadu(22)
 18. Ravulapuram(12)
 19. Reddipalem(06)
 20. Remidicherla(09)
 21. Sarikondayapalem(19)
 22. Vaddemgunta(17)
 23. Vellatur(20)