Seethanagaram(15) Block, East Godavari District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Bobbilanka(14)
 2. Chinakondepudi(03)
 3. Inagantivari Peta(10)
 4. Jallimudi(13)
 5. Katavaram(12)
 6. Kunavaram(08)
 7. Mirthipadu(18)
 8. Muggalla(09)
 9. Mulakallanka(17)
 10. Munikodali(11)
 11. Nagampalli(04)
 12. Purushthampatanam(01)
 13. Raghudevapuram(05)
 14. Singavaram(06)
 15. Sithanagaram(07)
 16. Undeswarapuram(16)
 17. Vengelapudi(02)