Mummidivaram(50) Block, East Godavari District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Anathavaram(17)
 2. Annampalli(07)
 3. Ch Gunnepalli(18)
 4. Chinakothalanka(10)
 5. Chintalpudi Palem(16)
 6. Gadilanka(08)
 7. Gedellanka(06)
 8. Inapuram(19)
 9. Kamini(01)
 10. Karrivanirevu(12)
 11. Kommanapalli(05)
 12. Kothalanka(09)
 13. Krapachintalpudi(15)
 14. Lanka Of Thanelanka(04)
 15. Marlapalem(11)
 16. Mummidivaram(13)
 17. Pallavaripalem(03)
 18. Somidevarapalem(14)
 19. Thanelanka(02)