Addateegala(03) Block, East Godavari District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Addateegala(12)
 2. Bhimudupakalu(13)
 3. Bodlanka(14)
 4. D Bheemvaram(06)
 5. D Ramavaram(08)
 6. Dakodu(03)
 7. Dhanyampalem(05)
 8. Doramamidi(10)
 9. Ducherthi(02)
 10. G V Palam(21)
 11. Gondolu(16)
 12. Kimmuru(22)
 13. Konalova(17)
 14. Matlapadu(18)
 15. Puligogulapadu(20)
 16. Rayapalli(04)
 17. Somannapalem(07)
 18. Thimmapuram(19)
 19. Thungamadugula(09)
 20. Veeravaram(01)
 21. Vetamamidi(11)
 22. Yellavaram(15)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?