Buchinaidu Khandriga (16) Block, Chittoor District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Alathur(04)
 2. B N Khandriga(12)
 3. G N Khandriga(05)
 4. Gajulapellure(14)
 5. Kallivettu(22)
 6. Kampalem(16)
 7. Kanamanambedu(13)
 8. Kanchanaputtur(18)
 9. Karani(19)
 10. Katuru(11)
 11. Kothapalem(03)
 12. Kukkambakam(17)
 13. Neerpakota(15)
 14. Nelavoy(21)
 15. P V Khandriga(06)
 16. Pallamala(01)
 17. Parlapalli(02)
 18. Peddapalavedu(09)
 19. Putteri(07)
 20. R Ananthapuram(08)
 21. Talarivettu(24)
 22. V S Puram(10)
 23. Venugopalapuram(23)
 24. West Warathur(20)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?