D.hirehal(01) Block, Anantapur District, Andhra Pradesh

anantapur Deputy Commissioner

Name
Sri G.Veerapandian

Panchayats

 1. Cherlopalli(09)
 2. D Hirehal(03)
 3. Dodaghatta(12)
 4. Hulikal(14)
 5. Jajarakal(05)
 6. Kadalur(13)
 7. Kudlur(11)
 8. M Hanumapuram(16)
 9. Madenahalli(04)
 10. Malapanagudi(01)
 11. Mallikethi(07)
 12. Muradi(15)
 13. Nagalapuram(08)
 14. Obulapuram(02)
 15. Pulakurthi(06)
 16. Somalapuram(10)