Amirgadh ব্লক, Banas Kantha জেলা, গুজরাত

পঞ্চায়েতের

 1. Amirgadh
 2. Awal
 3. Balundra
 4. Bhayala
 5. Dabhela
 6. Deri
 7. Dhanpura (dholiya)
 8. Dhanpura (virampur)
 9. Dholiya
 10. Gadhada
 11. Ganji
 12. Iqbalgadh
 13. Jethi
 14. Juniroh
 15. Kanpura
 16. Kapasiya
 17. Karza (j)
 18. Khapa
 19. Khara
 20. Khemarajiya
 21. Khuniya
 22. Kidotar
 23. Manpuriya
 24. Rabariya
 25. Rampura (vadala)
 26. Sarotra
 27. Surela
 28. Virampur
 29. Zanzarva